2019-12-17 09:18:58

8.e na klizanju

Razredni odjel 8.e je bio na klizalištu Morska pahuljica. Nakon toga su uživali šetnjom kroz grad Rijeku.           Fotogalerija

Razrednica: Vali Božić, nast.


Osnovna škola "Sveti Matej" Viškovo