2019-11-22 10:22:44

Obavijest o odabiru agencija za provedbu višednevne izvanučioničke nastave nakon roditeljskih sastanaka

Obavještavamo vas da su nakon roditeljskih sastanaka većinom glasova za realizaciju izvanučioničkih nastava roditelji odabrali sljedeće agencije:

  1. ponuda br.4/2019. (terenska nastava učenika koji uče njemački jezik) - VIA travel agency-Rijeka
  2. ponuda br.5/2019. (škola u prirodi učenika 4.a i 4.e razreda -„Cromatours“ Lovran
  3. ponuda br.6/2019. (škola u prirodi učenika 4.b, 4.c, 4.d razreda -„Cromatours“ Lovran

Ravnatelj škole:
Josip Crnić, prof.


Osnovna škola "Sveti Matej" Viškovo