2019-11-19 15:44:13

Roditeljski sastanak za Njemačku

Roditeljski sastanak vezan za stručnu ekskurziju u Njemačku održat će se kako je i najavljeno 21. studenog 2019. U 18,00 sati.

Danijela Bartolović Antić, prof.


Osnovna škola "Sveti Matej" Viškovo