2019-11-11 14:23:11

Obavijest o odabiru agencija za provedbu višednevne izvanučioničke nastave

Obavještavamo vas da su dana 07.11.2019. godine Povjerenstva za odabir višednevne izvanučioničke nastave između pristiglih ponuda odabrala sljedeće agencije čije ponude su zadovoljile uvjete natječaja i koje će se predstaviti na roditeljskim sastancima:

  1. ponuda br.4/2019. (terenska nastava učenika koji uče njemački jezik) – VIA travel agency-Rijeka, „Cromatours“ Lovran,  – roditeljski sastanak održat će se 21.11.2019. godine u 18.00 sati
  2. ponuda br.5/2019. (škola u prirodi učenika 4.a i 4.e razreda) – Autotrans Rijeka, A.N.A.B.A.R. Tours-Rijeka, Alibi d.o.o.-Umag, VIA travel agency-Rijeka, Cromatours Lovran – roditeljski sastanak održat će se 18.11.2019. u 17.05 sati
  3. ponuda br.6/2019. (škola u prirodi učenika 4.b, 4.c, 4.d razreda) – VIA travel agency-Rijeka, Autotrans Rijeka, „Cromatours“ Lovran, – roditeljski sastanak održat će se 19.11.2019. godine u 17.15 sati

Pozivate se da na roditeljskim sastancima koji će se održati u gore navedenim terminima predstavite svoju ponudu (prezentacija može trajati najviše 10-15 minuta), te će od navedenih ponuda roditelji odabrati jednu većinom glasova.

Ravnatelj škole:
Josip Crnić, prof.


Osnovna škola "Sveti Matej" Viškovo