2019-10-28 15:11:47

Testiranje za kandidate/kinje prijavljene na radna mjesta učitelja/ice Razredne nastave, Geografije, Glazbene kulture i Socijalnog/e pedagoga/inje

Gore navedeno testiranje održat će se dana 4.11.2019. u prostorijama škole po sljedećem rasporedu:

- Razredna nastava (neodređeno) i Glazbena kultura u 11:30 sati

- Razredna nastava (određeno), Geografija i Socijalni/a pedagog/inja u 13:30 sati

 

Znanja se provjeravaju:

Razredna nastava (usmeno i pisano):

- iz rada u OS Windows 10 i korištenja interneta

- iz Odluke o donošenju kurikuluma za Razrednu nastavu za školsku godinu 2019/2020.

- iz priručnika – „Učitelj – od pripravnika do savjetnika“ (Ivana Jurjević Jovanović, Igor Rukljač, Branka Smolković Cerovski i Sanja Urek)

- iz Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN br. 24/15)

- iz „Diferencijalna nastava u inkluzivnoj školi“ (Đurđica Ivančić, Alka script)

- iz Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 112/2010, 82/2019)

 

Geografija (usmeno):

- iz rada u OS Windows 10 i korištenja interneta

- iz Kurikuluma nastavnog predmeta Geografija

- iz Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN br. 24/15)

- iz „Diferencijalna nastava u inkluzivnoj školi“ (Đurđica Ivančić, Alka script)

- iz Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 112/2010, 82/2019)

 

Glazbena kultura (pisano):

- iz rada u OS Windows 10 i korištenja interneta

- iz udžbenika za glazbenu kulturu u osmom razredu, grupa autora Nevenka Raguž, Tihomir Hojsak, Tonka Lazarić, Svijet glazbe 8, Alfa, 2010.

- iz Kurikuluma nastavnog predmeta glazbene kulture u osnovnoj školi (NN 7/ 2019- 151)

- iz Kurikuluma MPT Građanski odgoj i obrazovanje (NN 10/2019-217)

- iz Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN br. 24/15)

- iz „Diferencijalna nastava u inkluzivnoj školi“ (Đurđica Ivančić, Alka script)

- iz Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 112/2010, 82/2019)

 

Socijalni/a pedagog/inja (usmeno):

- iz rada u OS Windows 10 i korištenja interneta

- iz Bašić, J., Ferić, M., Kranželić, V. (2001): Od primarne prevencije do ranih intervencija. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

- iz Bašić, J., Koller-Trbović, N., Uzelac, S. (ur.) (2004): Poremećaji u ponašanju i rizična ponašanja: pristupi i pojmovna određenja. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

- iz Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN br. 24/15)

- iz „Diferencijalna nastava u inkluzivnoj školi“ (Đurđica Ivančić, Alka script)

- iz Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 112/2010, 82/2019)

 

Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata/kinje.


Osnovna škola "Sveti Matej" Viškovo