2019-10-21 09:43:48

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

TURISTIČKIM AGENCIJAMA
- svima -

Poštovani,

            ovim putem vas pozivamo da temeljem priloženih obrazaca dostavite vašu ponudu za organizaciju i provedbu višednevne izvanučioničke nastave Osnovne škole „Sveti Matej“ Viškovo i to za:

  • Poziv br.4/2019. – višednevna terenska nastava učenika od 5.-8. razreda koji uče njemački jezik u školskoj godini 2019./2020.
  • Poziv br.5/2019. – Škola u prirodi učenika 4.a i 4.e razreda u školskoj godini 2019./2020.
  • Poziv br.6/2019. – Škola u prirodi učenika 4.b, 4.c i 4.d razreda u školskoj godini 2019./2020.

Potencijalni davatelj usluge je obvezan dostaviti ponudu do roka naznačenog na obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude.

Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnom pozivu neće se razmatrati.

            S poštovanjem,

Ravnatelj škole:
Josip Crnić, prof.

U privitku:
- obrasci javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastava


Osnovna škola "Sveti Matej" Viškovo