2019-06-13 12:32:14

Games for Learning Algorithmic Thinking – GLAT

Učenici 4.e, 1.e i 2.d su pod vodstvom svojih učiteljica Sandre Mikšić i Ivane Žagar, tijekom školskih godina 2017./2018. i 2018./2019. sudjelovali u istraživanju koje provodi Sveučilište u Rijeci u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje (AZOO) u okviru Erasmus+ projekta „GLAT: Učenje uz pomoć igara u razrednoj nastavi“. Cilj projekta GLAT je poticanje uključivanja kodiranja i algoritamskog načina razmišljanja u poučavanje različitih predmeta u nižim razredima osnovne škole na zabavan i atraktivan način.                    Fotogalerija

Učenici su prošli kroz  aktivnosti koje su  se odvijale tijekom redovne nastave, a osmislile su ih njihove  učiteljica uz pomoć stručnjaka iz projektnog tima. Učiteljice su osmislile tri radionice odnosno tri različita scenarija poučavanja kao što su: učenje algoritamskog načina razmišljanja zasnovano na igri i aktivnosti koje ne koriste računalo tzv. Game based learning and unplugged activities, upotreba alata za Web 2.0 (radni listići izrađeni u Canva (kretanje kroz labirint) i Sketchpad (prikaz pjesmice algoritmom). Druga radionica tj.drugi scenarij poučavanja sadržavao je online kvizove i logičke zadatke tzv. PBL, online quizzes and logical tasks, odnosno učenje kroz upotrebu Web 2.0 alata (online kvizova i igra za izradu logičkih zadataka Kahoot, Wizer, Match the Memory). Treći scenarij poučavanja, treća radionica uključivala je igre i alate za programiranje ( Scratch i micro:bit) tzv.Games and tools for programming.

Učiteljice su sve scenarije proučavanja izradile u i alatu LePlanneru.

Učenici su učili uz pomoć zanimljivh igrica na računalu koje potiču kreativan i algoritamski način razmišljanja. Bili su zadovoljni i jako im se svidio ovakav način poučavanja. Studenti informatike su ih nakon izvršenih aktivnosti anonimno intervjuirali što im je također bilo jako zanimljivo.

Sandra Mikšić mag.prim.educ.
Ivana Žagar mag.prim.educ.


Osnovna škola "Sveti Matej" Viškovo