2019-04-15 17:25:06

Rang lista prema ukupnom broju bodova kandidata/kinja nakon provedenog testiranja

Razredna nastava

2509 - 28/30

 

Hrvatski jezik

G66GY – 26/30

Mačić (2010) – 21/30

 

Matematika

LJILJAN 7777 - 28/30

2207MIG - 27/30

 

Njemački jezik

germ_stud – 25,5/30


Osnovna škola "Sveti Matej" Viškovo