2019-01-17 19:06:58

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

TURISTIČKIM AGENCIJAMA
- svima -

Poštovani,

ovim putem vas pozivamo da temeljem priloženog obrasca dostavite vašu ponudu za organizaciju i provedbu višednevne izvanučioničke nastave Osnovne škole „Sveti Matej“ Viškovo (Škola u prirodi 4. razreda) za školsku 2018./2019. godinu.

Potencijalni davatelj usluge je obvezan dostaviti ponudu do roka naznačenog na obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude.

Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnom pozivu neće se razmatrati.

            S poštovanjem,                                        

Ravnatelj škole:
Josip Crnić, prof.

                                                                               

U privitku:
- obrazac javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastava


Osnovna škola "Sveti Matej" Viškovo